Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng màng bọc để bảo quản thực phẩm

vfa.gov.vn (02/08/2013) TS. Lâm Quốc Hùng -VFA

http://vfa.gov.vn/kien-thuc/huong-dan-lua-chon-va-su-dung-mang-boc-de-bao-quan-thuc-pham.html

Việc sử dụng màng bọc trong bảo quản các sản phẩm thực phẩm (tươi sống, qua chế biến…) đang được người dân lựa chọn, đặc biệt đối với thức ăn, thực phẩm được bảo quản trong môi trường lạnh (tủ lạnh, tủ đá…).