Thông báo kết quả giám sát Di-Ethylhexyl Adipate (DEHA) trong màng bọc thực phẩm

vfa.gov.vn (02/08/2013) TS. Lâm Quốc Hùng -VFA

http://vfa.gov.vn/thanh-kiem-tra/thong-bao-ket-qua-giam-sat-di-ethylhexyl-adipate-deha-trong-mang-boc-thuc-pham.html

Trước thông tin cảnh báo về một số màng bọc bảo quản thực phẩm polyvinyl chloride (PVC)có chứa chất dẻo Di-Ethylhexyl Adipate (DEHA), nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã khẩn trương chỉ đạo Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Vệ sinh y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh lấy 15 mẫu màng bọc thực phẩm để kiểm nghiệm phát hiện DEHA đang lưu hành tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.